دانلود گلچین فوق العاده زیبای از مداحی های حاج سید مهدی میرداماد در محرم ۱۳۹۱

مخصوص ضبط ماشین و ایستگاه های صلواتی ، دانلود بصورت یکجا

http://dl.radiojavans.com/radiojavan%201393/aban%2093/01/mirdamad.jpg

حاج سید مهدی میرداماد در محرم ۱۳۹۱

http://www.radiojavan.info/pic/128.png

دانلود تمامی مداحی ها در یک فایل زیپ

دانلود به صورت تکی

۱۰/۲۳/۲۰۱۴ ۲:۴۲ AM   2934911 01 Mehdi Mirdamad - Moharram 1391 [radiojavan.info] (1).mp3
۱۰/۲۳/۲۰۱۴ ۲:۴۲ AM   5277154 01 Mehdi Mirdamad - Moharram 1391 [radiojavan.info] (10).mp3
۱۰/۲۳/۲۰۱۴ ۲:۴۲ AM   3457360 01 Mehdi Mirdamad - Moharram 1391 [radiojavan.info] (11).mp3
۱۰/۲۳/۲۰۱۴ ۲:۴۲ AM   4138633 01 Mehdi Mirdamad - Moharram 1391 [radiojavan.info] (12).mp3
۱۰/۲۳/۲۰۱۴ ۲:۴۲ AM   5235776 01 Mehdi Mirdamad - Moharram 1391 [radiojavan.info] (13).mp3
۱۰/۲۳/۲۰۱۴ ۲:۴۲ AM   8994483 01 Mehdi Mirdamad - Moharram 1391 [radiojavan.info] (14).mp3
۱۰/۲۳/۲۰۱۴ ۲:۴۲ AM   3283489 01 Mehdi Mirdamad - Moharram 1391 [radiojavan.info] (15).mp3
۱۰/۲۳/۲۰۱۴ ۲:۴۲ AM   4898065 01 Mehdi Mirdamad - Moharram 1391 [radiojavan.info] (16).mp3
۱۰/۲۳/۲۰۱۴ ۲:۴۲ AM   3570209 01 Mehdi Mirdamad - Moharram 1391 [radiojavan.info] (17).mp3
۱۰/۲۳/۲۰۱۴ ۲:۴۲ AM   9806996 01 Mehdi Mirdamad - Moharram 1391 [radiojavan.info] (18).mp3
۱۰/۲۳/۲۰۱۴ ۲:۴۲ AM   5749030 01 Mehdi Mirdamad - Moharram 1391 [radiojavan.info] (19).mp3
۱۰/۲۳/۲۰۱۴ ۲:۴۲ AM   10510839 01 Mehdi Mirdamad - Moharram 1391 [radiojavan.info] (2).mp3
۱۰/۲۳/۲۰۱۴ ۲:۴۲ AM   3573970 01 Mehdi Mirdamad - Moharram 1391 [radiojavan.info] (20).mp3
۱۰/۲۳/۲۰۱۴ ۲:۴۲ AM   3059045 01 Mehdi Mirdamad - Moharram 1391 [radiojavan.info] (3).mp3
۱۰/۲۳/۲۰۱۴ ۲:۴۲ AM   5043097 01 Mehdi Mirdamad - Moharram 1391 [radiojavan.info] (4).mp3
۱۰/۲۳/۲۰۱۴ ۲:۴۲ AM   3585255 01 Mehdi Mirdamad - Moharram 1391 [radiojavan.info] (5).mp3
۱۰/۲۳/۲۰۱۴ ۲:۴۲ AM   3344511 01 Mehdi Mirdamad - Moharram 1391 [radiojavan.info] (6).mp3
۱۰/۲۳/۲۰۱۴ ۲:۴۲ AM   4569967 01 Mehdi Mirdamad - Moharram 1391 [radiojavan.info] (7).mp3
۱۰/۲۳/۲۰۱۴ ۲:۴۲ AM   4253154 01 Mehdi Mirdamad - Moharram 1391 [radiojavan.info] (8).mp3
۱۰/۲۳/۲۰۱۴ ۲:۴۲ AM   5749030 01 Mehdi Mirdamad - Moharram 1391 [radiojavan.info] (9).mp3

لینک کوتاه مطلب
۱ آبان ۱۳۹۳ 197,868 بازدید بدون نظر

نظرات